En enkel morgonserie

Starta dagen med mjukhet, respekt för dig själv och på ett sätt som öppnar upp inför dagen. Gör inga snabba, stressande rörelser. Se till att du har tid och att du inte känner stress, även om det pågår andra morgonaktiviteter omkring dig.

En stressfri start innebär att du vet hur mycket tid något tar och hur mycket tid du har. En yoga serie behöver inte ta en och en halv timme, som en pass på en studio ofta är. Hemma är min yoga ofta bara 15-20 minuter, ibland ännu kortare. När du har kortare tid, gör du färre ställningar, lämnar tid för avslappning, istället för att öka farten.

Mjuka upp kroppen

Börja med att lyssna på ditt eget andetag och scanna din kropp. Knyt an till ditt andetag i barnets position. Låt sittbenen sjunka mot fötterna hel av sig själva och andetaget expandera din rygg. Flytta dig sedan genom katt och ko på alla fyra och vidare upp till en hund. Sträck ut i stående ställningar som högt utfall, eller triangeln.

047C5ABC-449E-43CD-AF11-7070AE213ECD

Bakåtböjningar

För att öka din energi och öppna upp bröstkorgen med de spänningar som samlas där vid ett skrivbordsarbete är det skönt att göra bakåtböjningar som kobran, sfinxen eller olika variationer av dhanurasana.

FFD11E11-433B-4CB3-BF31-7066ECBDAC0A

Lägg fokus på din grund

Lägg extra fokus på din grund, det som rör på mattan. Förankra dig neråt, så att du med mjukhet kan sträcka dig uppåt. Du sträcker från en stabil grund med respekt för din kropp med ledord som ickevåld och omvårdnad. Ett hälsosamt förhållningssätt till dig själv och din kropp startar igen varje dag, varje morgon.

8C5992D2-2DD7-46CF-A75A-98CEE66B4819