Ansträngning och release

När det gäller yoga söker vi oss till olika former – dels för att vi har olika förutsättning, eller att vi söker olika effekt av det. Vissa älskar de fysiskt ansträngande formerna och vill bli utmanade av läraren under ett pass – medan andra söker mer avslappnande och inåtvända former, där den mentala ansträngningen kanske ligger mer i det meditativa och kognitiv release.

Och även på ett och samma pass kommer alla att ha olika förutsättningar och önskemål. Vissa av oss vill få hjälp att pusha sig själv med att hålla ut lite längre, gå lite djupare och behöver utmaningar och instruktioner att ta oss dit. Andra behöver egentligen inte någon annans hjälp att anstränga sig, utan har en tävlingsinstinkt som kickar igång vid minsta trigger, som riskerar att de kommer att överanstränga sig.

Vad vi oftast har gemensamt är att vi har nytta av att hitta en balans, ett mellanläge. Detta gäller både på yogamattan och i övriga livet. Ett läge där det inte bara handlar och anspänning eller avslappning. Där vi kan se och uppleva skillnaden mellan ansträngning och release. Den innebär en ansträning att dyka upp för en utmaning, kraftsamla inför den. Men om du fortsätter att bara pusha när alla förutsättningarna är på plats kan det gå i lås. I stället behöver du släppa och låta det hända genom att skapa en viss mjukhet i dig själv.

Så, när du hittar en stabil grund i en ställning, och aktiverat den kraft det tar för att hålla den, dragit samman de muskler som hjälper dig att hålla uppe den. Checka in med dig själv om du har en bra balans, har bra linjering så att du kan stå eller sitta stadigt från din grund.

Öppna upp dig själv
Låt det ske
Känn andetagen ske
Allt du behövde göra för att ta dig hit
har du redan gjort
Det är bara att släppa efter
Mjukna

Du är nog